kunst beschouwen

Kijken naar kunst

Super interessant, maar toch best lastig. 

Wat zal de betekenis/emotie/gedachten zijn?

Door met kinderen naar kunst te kijken kunnen er allerlei gesprekken op gang komen met verschillende meningen en ideeën. 

Inhoud

De kinderen gaan d.m.v. verschillende werkvormen bezig met kunst. Hierbij wordt er vooral aandacht gegeven aan het kijken naar kunst, 'beschouwen van kunst'.