Project -Wereldgodsdiensten-

Respect

Het is belangrijk om respect te hebben voor o.a. mensen, dit is best lastig.

Wanneer je veel weet over de verschillen tussen mensen, zoals culturen, gewoontes en geloofsovertuigingen gaat het begrijpen van mensen makkelijker. 

wie zijn jou naasten?...

Iedereen op deze wereld is een naaste van jou en die leven op allemaal verschillende manieren.

Inhoud

Het is door vooroordelen die er bewust of onbewust gemaakt worden steeds lastiger om respect te hebben voor mensen met verschillende levensovertuigingen. Dit kan komen door onbegrip en/of onwetendheid voor de verschillen die er zijn. Zodra je, je meer verdiept in de verschillen, zou die onwetendheid er al niet meer ... *